Scroll to top
© 2023, Marrow Labs

Project manager

English version

Client: Marrow Labs d.o.o.
Contact person: Dino Kurtagić
Contact email: dino@marrowlabs.com
Contact phone: 385911525558
Procurement name: Project manager employment
Procurement internal code: PROC_ML_1.1
Subject of procurement: Employment of personnel for the role of Project manager for the B-Light Project. Job description: The project manager will be employed half time 50% for 12 months implementing all elements of the project and half time 50% will be in charge of coordinating activities between partners, test users, and Lead beneficiary. He/She/It will define in detail the responsibilities of the members, prepare a plan of activities, procurement and cash flow and will be in charge of project risk management. It will monitor the execution of contractual obligations, be responsible for the necessary reports for the LP, organize visibility and dissemination activities. He/She/It will be responsible for the initial setting of the idea of a new formulation and development plan, as well as the development of the ICT application and IoT device.
Minimal requirements of tender: Candidate CV in English, Croatian or Hungarian language.
Bidder ability requirements: A high education degree (VSS – BA, BSc or higher) with a minimum of 3 years of working experience. Fluent English speaker.
Tender form: Free form.
Cost estimate: EUR 1.700,00 monthly total cost for 12 months period (until 1.7.2022.)
Tender selection criteria: No scoring scheme. Candidates will be selected via references and will be contacted for online or in person interview.
Deadline and place of execution of the subject of procurement: 30.6.2022., Company’s headquarters in Croatia and other locations regarding Project implementation.
Deadline and address for submission of bids: July 12th, 2021, not including July 12th.

Tenders should be submitted electronically via Contact email.

Expected contracting and job start: After the selection process, between July 14th and 30th 2021.

 

Hrvatska verzija

Naručitelj: Marrow Labs d.o.o.
Kontakt osoba: Dino Kurtagić
Kontakt email: dino@marrowlabs.com
Kontakt broj: 0911525558
Naziv nabave: Zapošljavanje voditelja projekta
Interni broj nabave: PROC_ML_1.1
Sadržaj/Opis nabave: Zapošljavanje nove osobe na poziciju voditelja projekta unutar B-Light programske sheme.

Opis posla: Voditelj projekta biti će zaposlen na puno radno vrijeme tijekom čitave provedbe projekta i to: 50% radnog vremena kao odgovorni za implementaciju svih elemenata projekta i 50% na koordiniranje aktivnosti između partnera, testnih korisnika i nadležnih tijela. On/Ona/Ono će biti zadužen/a/o za definiranje odgovornosti članovima tima, pripremu i provedbu plana aktivnosti, nabavi, likvidnosti i upravljanje rizicima. Nadzirati će izvršavanje ugovornih obaveza, nositi odgovornost za izvještavanja prema nadležnim tijelima, organiziranje aktivnosti promidžbe i vidljivosti te širenju vrijednosti koje predstavlja naručitelj i sam projekt. Biti će odgovoran/a/o za inicijalne postavke ideje nove formulacije i plana razvoja, kao i razvoja IKT aplikacije i pripadajućeg IoT uređaja.

Minimalni sadržaj ponude: Životopis na engleskom, hrvatskom ili mađarskom jeziku.
Minimalni tehnički uvjeti ponuditelja: VSS – BA, BSc ili viša stručna sprema s minimalno 3 godine radnog iskustva. Samostalnost u korištenju engleskog jezika.
Forma ponude: Slobodna forma.
Procjena troška: EUR 1.700,00 mjesečno ukupnih troškova plaće (do 1.7.2022.).
Kriteriji odabira ponude: Kandidati će biti odabrani za online ili osobni razgovor prema dostavljenim referencama. Na temelju razgovora biti će odabran najbolji kandidat.
Rok i mjesto provedbe sadržaja nabave: 30.6.2022., Sjedište tvrtke i druge lokacije vezane uz provedbu projekta.
Rok i način dostave ponude: do 12.7.2021., ne uključuje navedeni datum.

Ponude slati na navedenu kontakt email adresu

Očekivano vrijeme ugovaranje i početak rada: Nakon provedbe procesa odabira, očekivano između 14.7. i 30.7.2021.

Related posts