Scroll to top
© 2023, Marrow Labs

Frontend ReactJS developer

English version

Client: Marrow Labs d.o.o.
Contact person: Dino Kurtagić
Contact email: dino@marrowlabs.com
Contact phone: +385911525558
Procurement name: Frontend developer
Procurement internal code: PROC_ML_1.2
Subject of procurement: Frontend developer will work full-time on development of the app for the contracting, and quality control for the web with responsive layout. The developer will work with AWS Cognito, AWS Amplify, React JS framework, HTML 5, CSS, JS. The developer will be responsible to create user application and administration application with full functionality for managing the contracting, connection to the IoT devices using API and OneCore system, upgrading UI of the proposed system to accomplish the functionalities needed for this project, create a visual representation of the collected data in the new application (ERP), create all legal acceptance with the users, assure frontend app security through headers and other tools.
Minimal requirements of tender: Candidate CV in English, Croatian or Hungarian language. OPTIONAL: please submit proofs and portfolio.
Bidder ability requirements: A high education degree (VSS – BA, BSc or higher) with a minimum of 3 years of working experience. Independent English speaker.
Tender form: Free form.
Cost estimate: EUR 1.700,00 monthly total cost for 12 months period (until 1.7.2022.)
Tender selection criteria: Candidates will be selected via references and will be contacted for online or in person interview.
Deadline and place of execution of the subject of procurement: 30.6.2022., Company’s headquarters in Croatia and other locations regarding Project implementation.
Deadline and address for submission of bids: July 12th, 2021, not including July 12th Tenders should be submitted electronically via Contact email.

Update July 12th: Deadline extended to 27.7.2021.

Expected contracting and job start: After the selection process, between July 14th and 30th 2021.

 

Hrvatska verzija

Naručitelj: Marrow Labs d.o.o.
Kontakt osoba: Dino Kurtagić
Kontakt email: dino@marrowlabs.com
Kontakt broj: 0911525558
Naziv nabave: Zapošljavanje frontend programera
Interni broj nabave: PROC_ML_1.1
Sadržaj/Opis nabave: Frontend programer raditi će puno radno vrijeme na razvoju aplikacije za ugovaranje i kvalitetu kontrole na web sučelju s responzivnim dizajnom. Programer mora poznavati AWS Cognito, AWS Amplify, React JS framework, HTML 5, CSS i JS tehnologije. Odgovoran je za kreiranje korisničke aplikacije i administrativnog sučelja s punim funkcionalnostima za upravljanje ugovaranje, konekcijama za IoT uređaje koristeći API i OneCore sustav, nadogradnju UI predloženog sučelja u svrhu postizanja svih funkcionalnost koje su specificirane projektom, koristeći vizualnu prezentaciju prikupljenih podataka u novu aplikaciju (ERP), kreiranje pravnih odrednica prema korisnicima, osiguravanje sigurnosti sučelja kroz headere i druge alate.
Minimalni sadržaj ponude: Životopis na engleskom, hrvatskom ili mađarskom jeziku. NEOBAVEZNO: molimo priložiti dokaze i portfelj.
Minimalni tehnički uvjeti ponuditelja: VSS – BA, BSc ili viša stručna sprema s minimalno 3 godine radnog iskustva. Samostalnost u korištenju engleskog jezika.
Forma ponude: Slobodna forma.
Procjena troška: EUR 1.700,00 mjesečno ukupnih troškova plaće (do 1.7.2022.).
Kriteriji odabira ponude: Kandidati će biti odabrani za online ili osobni razgovor prema dostavljenim referencama. Na temelju razgovora biti će odabran najbolji kandidat.
Rok i mjesto provedbe sadržaja nabave: 30.6.2022., Sjedište tvrtke i druge lokacije vezane uz provedbu projekta.
Rok i način dostave ponude: do 12.7.2021., ne uključuje navedeni datum.

Ponude slati na navedenu kontakt email adresu

Nadopuna: rok produžen do 27.7.2021.

Očekivano vrijeme ugovaranje i početak rada: Nakon provedbe procesa odabira, očekivano između 14.7. i 30.7.2021.

Related posts